Jaarverslagen

Verantwoording

Het bestuur van de Stichting ‘Levende Namen Lochem’ stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden, geeft een impressie van de gedachtenis-avond zelf en een financiële verantwoording van de inkomsten versus de uitgaven.


Comité van aanbeveling

  • Hans van den Broek, Minister van Staat
  • Corrie Haverkort, Filosoof en beeldend kunstenaar
  • Ton Overtoom, Oud-directeur Het Moment: Post HBO-opleiding tot ritueelbegeleider (overleden op 31 januari 2022)
  • Daan Siebelink, Notaris
  • Frans Spekreijse, Oud-burgemeester van Lochem en mediator

ANBI erkenning

De Stichting Levende Namen is een ANBI-erkende instelling. Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belastingen. Met behulp van de QR-code is het eenvoudig mogelijk om via uw betaal-app een gift aan ons over te maken. Uiteraard kunt u ook rechtsreeks een gift over maken op ons bankrekeningnummer NL09 RABO 0160 8845 78 ten name van de Stichting Levende Namen te Lochem.


Bestuur Stichting Levende Namen (per 01-01-2023)

  • Rob Adolfsen, voorzitter
  • Els Kroot-Nijenhof, secretaris
  • Johan Grijzen, penningmeester

Jaarverslagen

Hier kunt u onze jaarverslagen inzien en/of downloaden.

IMG_1656

[Bijgewerkt: 6 maart 2024]