Levende Namen Lochem / Namen levend houden

Stichting Levende Namen

Stichting Levende  Namen Lochem

Dit is de startpagina van de Stichting Levende Namen Lochem. Wij zijn een groep van meer dan 50 vrijwilligers die al vanaf 2011 elk jaar een gedachtenis-bijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem organiseert. Tot en met 2016 was dit op de laatste dinsdagavond van oktober en vanaf 2017 is dat op de laatste zondagavond van oktober Een sfeervolle gebeurtenis langs een wandelroute van circa 1.000 meter om overledenen ingetogen te gedenken met muziek, kunst, vuur, licht, warmte en ruimte voor ontmoeting of in stilte. Een moment om herinneringen te delen en op eigen wijze opnieuw vorm te geven (her-inneren dus), en zo de naam van een dierbare levend te houden.

De bijeenkomst is toegankelijk voor nabestaanden, voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Er is respect voor ieders achtergrond en overtuiging. Ook de Islamitische gemeenschap neemt elk jaar deel met hun rouwrituelen. Ons streven is de namen van onze overledenen levend te houden en hun gedachtegoed blijvend te herinneren.

Ingang Nieuwe Begraafplaats Lochem

Ingang Nieuwe Begraafplaats Lochem (Foto: Jan Kolkman)

Sterretjes bij de Kindergraven (Foto: KijkG)

Licht en verlichtend (Foto: KijkG)

Dit streven wordt op bijzondere wijze verwoord door dit prachtige gedicht, ons geschonken door Margreet Jansen (Het Woordenpalet, ©2016):

Je Naam

In verwachting van het leven
wordt ons een prachtig woord gegeven

je naam

met letters die elkaar niet kennen
en heel voorzichtig moeten wennen
aan de klank van hun akkoord…

dat mooiste woord
je naam

ik schrijf het op regels
op muren, op ramen
ik laat het versmelten
met andere namen
met liefde en passie
met licht en met kracht
met pijn en verdriet
met donker en nacht

een woord dat door het leven zelf
wordt geademd en gekend
en meer nog dan alleen het heten
laat weten wie je werkelijk bent

je naam

jouw naam is gehoord, is verteld, is geboren
werd een verhaal, een gedicht, een gebed
jouw naam wordt aan het begin
én het einde
voor altijd op de kaart gezet

we vertellen je naam
aan de mensen op straat
aan de vogels, de bomen, de zee
en het kind van de wind
dat niets vraagt en niets vindt,
draagt jou voorgoed met zich mee

het voert je naar de hoogste bergen
naar toppen van onzichtbaar goud
maar meer nog naar die plek van binnen
waar ik zo zielsveel van je houd

waar ik je bewaar en waar ik je koester
waar de tijd geen eind meer heeft
waar liefde al mijn pijn verzacht

en waar dat woord
voor altijd leeft

je naam

Namen schrijven in het warme zand (Foto: Gonny Geurts)

Links naar Facebook & Twitter & Instagram (https://www.instagram.com)

“Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.”

(citaat ‘Allerzielen Alom’ van Ida van der Lee)

Wij bedanken alle betrokkenen die op welke wijze dan ook, materieel en immaterieel, dit initiatief heeft/blijft helpen mogelijk te maken.

______________________________________________

Impressies vanaf het startjaar 2011 van deze bijzondere avonden vindt u op de pagina ‘Media‘.

Zie pagina ‘Jaarverslagen‘ voor detailinformatie over o.a. onze belangrijkste jaarlijkse subsidiegevers en sponsoren. 

 ______________________________________________

Urnenmuur: schilderijen Thea Bargeman

Urnenmuur: schilderijen Thea Bargeman

Pyramide: Jeanette Wouters

Intentie-pyramide: gemaakt door Jeanette Wouters

Licht en Warmte

Licht en Warmte in het donker

_YTR8600

“Licht en Verbondenheid”: Danseressen Janss-theater 2015

(27 okt 2015 gezongen door danseressen van het Jansstheater)

Levende Namen lied (Jansstheater, ©2015):

Levende namen
Levende namen
Neem samen deze weg.
Herinnering nabij
Levende namen
Brengen ons samen
Toe deel het licht
En geef
Herinnering gezicht

Adem hier warmte
Deel de rituelen
Toe neem het licht maar aan
En geef het door
Wandel de paden
Samen even stilstaan
Voel je verbonden
Geen angst voor de nacht
ontvang hier kracht en warmte
Het missen samen delen
Dus deel het licht
En geef de
herinnering gezicht

Levende namen
Brengen ons samen
Toe deel het licht
En breng de
Herinnering nabij

stem 1
Wandel de paden
Samen even stilstaan stilstaan
Voel je verbonden
Geen angst
Ontvang hier kracht en warmte
‘t missen samen delen, dus deel het licht, het licht
Licht, deel het licht, het licht, dus deel het licht en geef
Herinnering gezicht

stem 2
Wandel de paden
Samen even stilstaan stilstaan
Voel je verbonden
Geen angst voor de nacht
Ontvang hier kracht en warmte
‘t missen samen delen, dus deel het licht, het licht, Licht,
deel het licht, het licht, dus deel het licht en geef
Herinnering gezicht

stem 3
Wandel de paden
Samen even stilstaan
Voel je verbonden
Geen angst voor de nacht
Ontvang hier kracht en warmte
‘t missen samen delen, dus deel het licht, het licht
Licht, deel het licht, het licht, dus deel het licht en geef
Herinnering gezicht