Welkom

 

Gedachtenisbijeenkomst 2024

Op zondagavond 27 oktober 2024 wordt voor de twaalfde keer de gedachtenisbijeenkomst van Levende Namen georganiseerd op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Tijdens het wandelen van een met veel brandende fakkels verlichte route van ruim 1.000 meter langs diverse kunstvormen en rouwrituelen – ondersteund met muziek, zang, vuur en licht – kunnen de bezoekers op een eigen manier hun overleden dierbaren herdenken en herinneren. Een vrije gift (bij de uitgang) wordt op prijs gesteld opdat deze bijeenkomst ook in de toekomst georganiseerd kan worden. 

 

 

Gedichtenwandeling 2024

Ook in 2024 wordt weer een mooie gedichtenwandelingen uitgezet op de Nieuwe Begraafplaats. Dat is voor de vijfde keer op rij. Deze wandeling is voor het eerst tot stand gekomen tijdens de corona jaren. Vanwege geldende maatregelen kon destijds de regulier gedachtenisbijeenkomst niet plaatsvindende. De reacties op de vele gedichten is ieder jaar weer overweldigend. Dat steunt ons bij het samenstellen van de route en de keuze van de gedichten. De wandeling kan ook dit jaar weer op een zelf gekozen moment gelopen worden van eind oktober tot begin januari.  De route is bewegwijzerd. Bij de ingang van de begraafplaats ligt een routebeschrijving die u kunt meenemen.

Hemelpost

Na het verlies van een dierbare wil je soms nog iets zeggen, iets schrijven aan of een tekening maken voor de overledene. Het opschrijven of tekenen kan troost bieden en helpen met het verwerken van het verlies. Hiervoor is eind 2021 de speciale Hemelpost brievenbus in gebruik genomen.

Wij dragen zorg voor het regelmatig legen van deze brievenbus. Uiteraard worden de brieven niet geopend. Op zondag 27 oktober 2024 worden de geposte brieven aan een ritueel vuur toevertrouwd en richting de hemel gestuurd. Hierbij wordt het gedicht VUUR (van Anita Meinema) voorgelezen. 

Levensboom (Corona herdenkingsplek)

Levende Namen heeft een gedenkplaats voor alle getroffenen van het coronavirus geplaatst op de Nieuwe Begraafplaats. Een Gingko Biloba : de Japanse notenboom of tempelboom van hoop, toverkracht en lang leven.

Iedereen heeft in meer of mindere mate te maken gehad met het virus. Zijn er geen dierbaren die hier aan overleden zijn, dan zijn het wel de gevolgen van de doorgemaakte ziekte of de noodzakelijke maatregelen. Om hier bij stil te staan, te delen en troost te vinden hebben wij voor deze bijzondere boom gekozen.

De boom is geplant door Manu Keirse in 2021. Foto: Jasja de Wit

Dringend vrijwilligers gezocht

Naast donaties en giften blijft de hele organisatie volledig afhankelijk van vrijwilligers.  Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een gedachtenisbijeenkomst te organiseren.  Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het is uitermate dankbaar werk, maar ook erg mooi werk. En veelal beperkt het zich tot een aantal uren, een dag en/of de bijeenkomst zelf.  Geïnteresseerd of meer willen weten? Via vrijwilligers@levendenamen.nl kunt u ons bereiken. <meer lezen?, klik hier>


[Bijgewerkt: 20 maart 2024]
Herkenbaar op foto’s en/of video’s?
Het is niet te vermijden dat op geplaatste foto’s en/of video’s mensen herkenbaar in beeld komen. Indien u bezwaar hebt tegen deze herkenbaarheid dan kunt u dat melden via een mail aan info@levendenamen.nl onder vermelding van uw naam en betreffende foto/video. Wij zorgen er dan zo spoedig mogelijk voor dat dit beeldmateriaal wordt verwijderd en/of aangepast.