Jaarlijkse verantwoordingen

Stichting Levende Namen Lochem

Stichting Levende Namen Lochem

Het bestuur van de Stichting ‘Levende Namen Lochem’ stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden, geeft een impressie van de gedachtenis-avond zelf en een financiële verantwoording van de inkomsten versus de uitgaven.

Ons comité van aanbeveling bestaat uit:

Hans van den Broek, Minister van Staat
Anne van der Meiden, Communicatiewetenschapper & emeritus predikant
Corrie Haverkort, Filosoof en beeldend kunstenaar
Ton Overtoom, Directeur Het Moment: Post HBO-opleiding tot ritueelbegeleider
Daan Siebelink, Notaris
Frans Spekreijse, Oud-burgemeester van Lochem en mediator

———————————————-

De Stichting Levende Namen is een ANBI-erkende instelling. Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belastingen. Ons bankrekeningnummer is NL09 RABO 0160884578 ten name van de Stichting Levende Namen te Lochem.

————————————————

Samenstelling Bestuur Stichting Levende Namen (per 01-01-2019)

Rob Adolfsen, voorzitter

Ida Jansen, secretaris

Johan Grijzen, penningmeester

—————————————————

Hierbeneden kunt u onze jaarverslagen inzien en/of downloaden.


 Jaarverslag & financieel verslag 2018 (ANBI-plichtig):

Jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018

Financieel verslag & Jaarverslag 2017 (ANBI-plichtig):

20180123_LN_Jaarboek_2017_def.compressed

20180119Fin.jaarverslag 2017_LN

Jaarboekje 2016 en Financieel Jaarverslag 2016 (ANBI-plichtig):

2017_02_01_LN_Jaarboek_2016_def_01

Financieel Jaarverslag 2016 Stichting Levende Namen

Verslag, incl. financieel (ANBI-plichtig) 2015:

2016_03_16_LN_Jaarboek_2015_Bestuur_def

Verslag, incl. financieel 2014:
2015 08 10 Levende_Namen_Jaarverslag 2014

Verslag, incl. financieel 2013:
2014 05 16 Levende_Namen_Jaarverslag 2013_Def.02_phh

Verslag, incl. financieel 2012:

Levende namen jaaroverzicht 2012

IMG_1656