Relaas 2021

In 2021 vierden wij ons tienjarig bestaan. Een mijlpaal om bij stil te staan. Helaas maakten de coronaregels het onmogelijk om de jaarlijkse/gebruikelijke gedachtenisbijeenkomst te organiseren. Net als in 2020 was voor ons het uitgangspunt dat niets doen absoluut geen optie is. Wij zijn er in geslaagd om drie activiteiten te organiseren, die voldoen aan de geldende regels en waarbij deelnemers op hun eigen wijze (hebben) konden stilstaan bij hun overleden dierbaren.

 

Lezing Manu Keirse

Op zondag 24 oktober 2021 heeft Manu Keirse een lezing gehouden in de Gudulakerk. Hij is een autoriteit op het gebied van rouw- en verliesverwerking. Dat hij een veelgevraagd spreker is blijkt wel uit de bijna 200 aanwezigen die soms van heel ver kwamen. De aanwezigen hebben geboeid zitten luisteren naar zijn uiteenzettingen en lessen, voorzien van vele voorbeelden, over wat rouwverwerking is en wat dit met je doet.  Aansluitend heeft Manu Keirse op de Nieuwe Begraafplaats de Levensboom onthuld. Deze boom is een eerbetoon aan alle overleden Corona patiënten, hun nabestaanden maar zeker ook voor hen die in de Corona periode eenzaam waren.

De boom is een initiatief van de Stichting Levende Namen in samenwerking met Uitvaartzorg Lochem. De gemeente Lochem heeft toestemming en medewerking verleend voor en bij het planten. Rondom de boom zijn bloembollen geplant die ieder jaar weer opkomen. Deze bollen zijn gesponsord door de Firma van Aalst.

Gedichtenwandeling

Zoals ieder jaar hebben wij ook nu weer mensen uit Lochem en omgeving  de gelegenheid geboden om hun overleden dierbaren op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg te gedenken. Evenals in 2020 werd een gedichtenwandeling ingericht en uitgezet. Uiteraard met bijna allemaal nieuwe gedichten. Deze wandeling is geopend op zondag 24 oktober 2021 en bleef tot begin januari 2022 beschikbaar. De route was uiteraard bewegwijzerd en bij de ingang van de begraafplaats kon men een routebeschrijving meenemen.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling van 10 x Levende Namen was in 2020 maar een zeer beperkt aantal dagen open geweest.  Medio oktober 2020 ging de lockdown in. Daarom hebben wij deze tentoonstelling herhaald in de maanden oktober en november 2021.  Wederom in het Stadshuus, Markt 3 te Lochem. De tentoonstelling gaf in beelden weer hoe een gedachtenisbijeenkomst er uit ziet. Inmiddels is deze tentoonstelling beëindigd.

Hemelpost

Na het verlies van een dierbare wil je soms nog iets zeggen, iets schrijven aan de overledene. Dit kan ook een kindertekening zijn. Het opschrijven of tekenen kan troost bieden en helpen met het verwerken van het verlies.  Op zondag 31 oktober om 16.00u is hiervoor de speciale Hemelpost brievenbus in gebruik genomen op de Nieuwe Begraafplaats. De openingshandeling is geschied in het bijzijn van Anita Meinema. Zij schreef vele brieven en gedichten aan haar overleden man Tjeerd en nam het initiatief om op de begraafplaats bij Driehuis in Noord-Holland een brievenbus te plaatsen. Wij sluiten dus aan bij haar idee. De brievenbus staat er altijd

Wij dragen zorg voor het regelmatig legen van de brievenbus. Uiteraard worden de brieven niet geopend. Op zondag 28 november zijn de geposte brieven aan een ritueel vuur toevertrouwd. Hierbij is het gedicht VUUR voorgelezen. Dit gedicht is geschreven door Anita Meinema. Jaarlijks worden alle geposte brieven tijdens de gedachtenisbijeenkomst (laatste zondag van oktober) met dit ritueel richting de hemel gestuurd.

In De Stentor van 19 november is een mooi artikel verschenen over deze brievenbus.

Overige media

In de Berkelbode  6 oktober 2021 is een mooi verwoord artikel verschenen over de activiteiten van onze stichting

[Bijgewerkt: 6 november 2022]