Levende Namen Lochem

Van harte welkom op de website van de Stichting Levende Namen.

Sinds 2011 organiseren wij ieder jaar een gedachtenisbijeenkomst voor nabestaanden van overleden dierbaren. Met deze bijeenkomst willen wij hen helpen om opnieuw of op een andere wijze de herinneringen een plek in hun leven en hart te geven. Bezoekers kunnen op deze gedachtenisbijeenkomst een rondgang maken van ca. 1200 meter over de Nieuwe Begraafplaats te Lochem langs een met fakkels verlichte route waar zij meer dan twintig verschillende kunstvormen en rouwrituelen passeren. Wij hebben de afgelopen jaren al vele duizenden bezoekers mogen verwelkomen.


2021

Dit jaar vieren wij ons tienjarig bestaan. Een mijlpaal om bij stil te staan. Helaas maken de coronaregels het onmogelijk om de jaarlijkse/gebruikelijke gedachtenisbijeenkomst te organiseren. Net als in 2020 was voor ons het uitgangspunt dat niets doen absoluut geen optie is. Wij zijn er in geslaagd om drie activiteiten te organiseren die voldoen aan de huidige regels en waarbij deelnemers op hun eigen wijze (hebben) kunnen stilstaan bij hun overleden dierbaren.

Lezing Manu Keirse

Op zondag 24 oktober heeft Manu Keirse een lezing gehouden in de Gudulakerk. Hij is een autoriteit op het gebied van rouw- en verliesverwerking. Dat hij een veelgevraagd spreker is blijkt wel uit de bijna 200 aanwezigen die soms van heel ver kwamen. De aanwezigen hebben geboeid zitten luisteren naar zijn uiteenzettingen en lessen, voorzien van vele voorbeelden, over wat rouwverwerking is en wat dit met je doet.  Aansluitend heeft Manu Keirse op de Nieuwe Begraafplaats de Levensboom onthuld. Deze boom is een eerbetoon aan alle overleden Corona patiënten, hun nabestaanden maar zeker ook voor hen die in de Corona periode eenzaam waren.

De boom is een initiatief van de Stichting Levende Namen in samenwerking met Uitvaartzorg Lochem. De gemeente Lochem heeft toestemming en medewerking verleend voor en bij het planten. Rondom de boom zijn bloembollen geplant die ieder jaar weer opkomen. Deze bollen zijn gedoneerd door de Firma van Aalst.

Gedichtenwandeling 

Zoals ieder jaar gaan wij ook nu weer mensen uit Lochem en omgeving ook in 2021 de gelegenheid bieden om hun overleden dierbaren op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg te gedenken. Evenals in 2020 wordt een gedichtenwandeling ingericht en uitgezet. Uiteraard met bijna allemaal nieuwe gedichten. Deze wandeling is geopend op zondag 24 oktober en blijft tot begin januari 2022 beschikbaar. De route is bewegwijzerd en bij de ingang van de begraafplaats kunt u een routebeschrijving meenemen.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling van 10 x Levende Namen is in 2020 maar een zeer beperkt aantal dagen open geweest.  Medio oktober 2020 ging de lockdown in. Daarom hebben wij deze tentoonstelling herhaald in de maanden oktober en november 2021.  Wederom in het Stadshuus, Markt 3 te Lochem. De tentoonstelling geeft in beelden weer hoe een gedachtenisbijeenkomst er uit ziet. Inmiddels is deze tentoonstelling beëindigd.

Hemelpost

Na het verlies van een dierbare wil je soms nog iets zeggen, iets schrijven aan de overledene. Dit kan ook een kindertekening zijn. Het opschrijven of tekenen kan troost bieden en helpen met het verwerken van het verlies.  Op zondag 31 oktober om 16.00u is hiervoor de speciale Hemelpost brievenbus in gebruik genomen op de Nieuwe Begraafplaats. De openingshandeling is geschied in het bijzijn van Anita Meinema. Zij schreef vele brieven en gedichten aan haar overleden man Tjeerd en nam het initiatief om op de begraafplaats bij Driehuis in Noord-Holland een brievenbus te plaatsen. Wij sluiten dus aan bij haar idee. De brievenbus staat er altijd

Wij dragen zorg voor het regelmatig legen van de brievenbus. Uiteraard worden de brieven niet geopend. Op zondag 28 november zijn de geposte brieven aan een ritueel vuur toevertrouwd. Hierbij is het gedicht VUUR voorgelezen. Dit gedicht is geschreven door Anita Meinema. Jaarlijks worden alle geposte brieven tijdens de gedachtenisbijeenkomst (laatste zondag van oktober) met dit ritueel richting de hemel gestuurd.

In De Stentor van 19 november is een mooi artikel verschenen over deze brievenbus.


Natuurlijk houden wij u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van de genoemde activiteiten

[Bijgewerkt: 28 december 2021]

Herkenbaar op foto’s en/of video’s?
Het is niet te vermijden dat op geplaatste foto’s en/of video’s mensen herkenbaar in beeld komen. Indien u bezwaar hebt tegen deze herkenbaarheid dan kunt u dat melden via een mail aan info@levendenamen.nl onder vermelding van uw naam en betreffende foto/video. Wij zorgen er dan zo spoedig mogelijk voor dat dit beeldmateriaal wordt verwijderd en/of aangepast.