Lustrum 27 okt 2015

Dit jaar hebben wij op dinsdag de 27ste oktober jl. tussen 18.00 – 20.30 uur samen met circa 550 bezoekers (waarschijnlijk bijna 600, omdat er ook via de zij-ingang bezoekers zijn binnengekomen) de lustrum gedachtenis-bijeenkomst mogen houden! De nieuwe looproute op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem met totaal 20 kunstvormen en rouwrituelen en 350 fakkels – om ieder voor zich hun overledene(n) te her-inneren (d.w.z.: “opnieuw een plaats in onze gedachten en ons hart te geven”) –  is heel positief ontvangen. Men vond het dit jaar nog meer ingetogen en intiemer dan de eerdere jaren.

De Stentor van 28 oktober heeft een bijzonder mooi artikel geschreven over de beleving en ingetogenheid van onze gedachtenis-bijeenkomst:

2015_10_28_DE_STENTOR

Ook Circulus-Berkel, als een van onze sponsors, heeft een mooie beschrijving van onze gedachtenis-avond gegeven (foto uit hun artikel):

_YTR8600

Enkele bezoekers vonden het emotioneel moeilijk dat nu gestart werd bij de kindergraven. Maar dat werd toch verzacht doordat men daarna ‘namen ter her-innering’ kon zandschrijven. Ook kinderen namen hieraan deel:

Zandschrijven door kind

Zandschrijven door kind

Lichtbolletjes hadden we dit jaar nog centraler gesteld; op vele graven langs en buiten de route waren ze geplaatst. Bezoekers kregen ze al na het zandschrijven uitgereikt om deze later in de route op een prachtig veld symbolisch te mogen uitrollen.

Velen stonden letterlijk en figuurlijk stil in en bij het stilte-schuurtje, waarna men naar hele bijzondere poëzie kon luisteren. Ook dit raakte vele bezoekers. Bolletjes zijn weer geplant en we nodigen de bezoekers nu alvast uit om in het voorjaar het bloeiend veld te komen aanschouwen. Theater Molshoop gaf 3 mooie voorstellingen op onze avond.

Hierna kon men kennis nemen van de rouwrituelen van de Islamitische gemeenschap, die ook elk jaar aanwezig is nabij de Islamitische graven:

Rituele gerechten van de Islamitische gemeenschap

Rituele gerechten van de Islamitische gemeenschap

De 7 danseressen van het Jansstheater uit Lochem namen zowel bij de opening als tijdens de gehele avond een bijzondere plaats in om te gedenken, stil te staan en stil te voelen bij ‘licht, ruimte, beweging en vooral verbondenheid’:

Bij de opening: doorgeven van licht

Bij de opening: doorgeven van licht

Licht en beweging (onder een heldere maan)

Licht en beweging (onder een heldere maan)

Ook de Geuzenlaan, met 7 geuren om oude herinneringen terug te halen, was ook dit jaar weer te zien en te ruiken. Nieuw was dit jaar de kunstvorm van ‘Hemelfietsen’ met uitleg en verdieping voor kinderen:

Hemelfietsen

Hemelfietsen

Drie koren:  het Christelijk Gemengd Koor Vocaal uit Almen, het Lochems Mannenkoor en het Levende Namenkoor hebben ook op een bijzondere en warme wijze gezangen ten gehore gebracht.

Tot vorig jaar startten wij met de rondgang langs de Oorlogsgraven, dit jaar sloten we de route er mee af tezamen met het geluid van de beroemde song van Vera Lynn “We’ll meet again”.

Na afloop hebben vele bezoekers bij een van onze trouwe sponsors, Monuta Kamperman:

Ook dit jaar sponsorde Moneta Kamperman ons

Ook dit jaar sponsorde Monuta Kamperman ons (links dhr G. Wissink van Monuta en rechts dhr P. Heinstra van Levende Namen).

bij de uitgang koffie/thee/fris kunnen drinken om na te praten of stil te zijn. Alle bezoekers mochten dit lustrumjaar de lichttasjes incl. inhoud, die men bij aanvang mee had kregen, als extra herinnering mee naar huis nemen.

Wij willen alle (circa 80!) vrijwilligers, subsidie-gevers (Dr Vaillantfonds, Gemeente Lochem en Stichting Lochems Steunfonds), kleine & grotere sponsors en alle bezoekers die na afloop giften hebben gedaan, zeer hartelijk bedanken om dit alles mogelijk te maken.

Op onze pagina “fotogalerij #1′ vindt u een serie foto’s van ons lustrum-avond gemaakt door Jan Kolkman.

Hele mooie sfeerbeelden gemaakt door Bert Wittenberg starten bij deze YouTube link:

Een mooi artikel vooraf in De Stentor van 24 oktober over Gedenken:

Stentor_Krant_20151024_0001

Bij vragen en/of informatie kunt u terecht bij onze voorzitter, Pieter Heinstra M 0616825116 of levendenamen@gmail.com

Bekijk nogmaals de route 2015:

2015_10_27_Route 2015_def01