Verslagen

Verantwoording

Het bestuur van de Stichting ‘Levende Namen Lochem’ stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden, geeft een impressie van de gedachtenis-avond zelf en een financiële verantwoording van de inkomsten versus de uitgaven.


Comité van aanbeveling

  • Hans van den Broek, Minister van Staat
  • Anne van der Meiden, Communicatiewetenschapper & emeritus predikant (overleden op 3 juni 2021)
  • Corrie Haverkort, Filosoof en beeldend kunstenaar
  • Ton Overtoom, Directeur Het Moment: Post HBO-opleiding tot ritueelbegeleider
  • Daan Siebelink, Notaris
  • Frans Spekreijse, Oud-burgemeester van Lochem en mediator

ANBI erkenning

De Stichting Levende Namen is een ANBI-erkende instelling. Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belastingen.

Ons bankrekeningnummer is NL09 RABO 0160 8845 78 ten name van de Stichting Levende Namen te Lochem.


Bestuur Stichting Levende Namen (per 01-01-2021)

  • Rob Adolfsen, voorzitter
  • Ida Jansen, secretaris (afgetreden op 29-04-2021)
  • Els Kroot, secretaris (aangetreden op 21-06-2021)
  • Johan Grijzen, penningmeester

Jaarverslagen

Hier kunt u onze jaarverslagen inzien en/of downloaden.

IMG_1656

[Bijgewerkt: 29 juni 2021]