De historie en opzet van de avond

Stichting Levende Namen

Stichting Levende Namen Lochem

Levende Namen is in 2011 voor het eerst gestart met als uitgangspunt het concept van Ida van der Lee van ‘Allerzielen Alom’. De initiatiefnemers voor Lochem waren: Jeannette van Faassen, Gerthe Lamers en Anna Veenstra.

De Stichting Levende Namen werd ook in 2011 opgericht en vervolgens werd de groep uitgebreid met Mart Schouten, Gaatske Braam, Marianne van Riet, Dick Beltman, Yvette Huitema, Albert Baarssen, Zwany Geukens, Petra Markink en Hanneke Verhoog.

Op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg te Lochem is altijd eind oktober (tot en met 2016 altijd dinsdagavond maar vanaf 2017 voor het eerst op de zondagavond), een door fakkels verlichte route samengesteld. Bezoekers (het eerste jaar konden we circa 200 mensen verwelkomen, daarna elk jaar meer dan 500) kunnen de bijzondere route van circa 1.000 meter lopen waarlangs een twintigtal kunstvormen, licht/vuurrituelen, ook Islamitische rouwrituelen, gedichten en muziek, maar ook stilte-momenten zijn ingebouwd.

 

J.P. Rawie:
“Maar alles wat zo dierbaar was
dat ik het heb verloren,
is mij sinds ik het kwijt ben pas
voorgoed gaan toebehoren”

 

Deel verlichte route

 

Namen levend houden

Blik bij ingang: Namen levend houden

Een ieder kan als nabestaande op haar/zijn ingetogen wijze, lopend of stilstaand of stilvoelend, “her-inneringen” aan de overledene opnieuw een dierbare plek in hun leven en hart geven.

De Stichting heeft circa 50 vrijwilligers. Er zijn 4 werkgroepen die gezamenlijk circa 12 vaste leden hebben en volledig zorgdragen voor alle, maar wel specifieke voorbereidingen (bijv. i.v.m. de keuze van de kunstvormen, de route ook qua aankleding, onze contacten met de Islamitische gemeenschap, het inkopen en beheren van de enorme diversiteit en hoeveelheid aan materialen, PR en het onderhouden van de website, en het coördineren van de grote groep aan overige vrijwilligers), voor het maken van een lichtplan en voor de uiteindelijke gedachtenis-avond zelf. Deze praktische voorbereidingen starten meestal al in april/mei om alles het eind oktober soepel te kunnen laten verlopen.

Het bestuur zorgt voor de coördinatie tussen de werkgroepen, het aanvragen van de subsidies en sponsoring al in het begin van elk nieuwe jaar, en van de vergunning, en het geven van verantwoordingen naar de (in)direct betrokken organisaties.

Door deze manier van organiseren is het ons nog elk jaar gelukt – binnen de (deel)begrotingen te blijven en met voldoende vrijwilligers en hun tomeloze inzet – om deze bijzondere avond(en) te organiseren. Ook evalueren wij met bezoekers en met de vrijwilligers om te blijven leren en nog meer in te spelen op de behoeften van bezoekers als nabestaanden.

Scouts bij de oorlogsgraven

2016: Scouts voor het eerst bij de oorlogsgraven

Ook de Oorlogsgraven spelen een belangrijke rol, niet alleen op deze Nieuwe Begraafplaats,

maar ook binnen onze stichting, zie filmpje hierbeneden: