Opbrengst Hart voor de Achterhoek € 570,99

Op 16 oktober 2019 heeft de Stichting Levende Namen bovenstaand bedrag ontvangen van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek in het kader van de actie “Hart voor de Achterhoek”. De Rabobank stelde ook in 2019 weer een bedrag van € 400.000 uit het winstuitkeringsfonds ter beschikking aan verenigingen en stichtingen in de regio. Leden van de Rabobank konden hun stem (max. 2 per lid) uitbrengen op de verenigingen en stichtingen die hen het meest na aan het hart liggen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de opbrengst. Vrijwilligers van Levende Namen hebben enorm hun best gedaan door dan wel zelf als lid van de Rabobank te stemmen op Levende Namen dan wel hun netwerk in te schakelen teneinde zoveel mogelijk stemmen te verkrijgen. Gebleken is dat in totaal 113 stemmen op Levende Namen zijn uitgebracht; dat betekende het fantastisch bedrag van € 570,99. Wij zijn zowel de Rabobank als iedereen die heeft bijgedragen aan dit geweldige resultaat voor Levende Namen heel erg dankbaar.

About the Author

Comments are closed.