Samen gedenken: Namen Levend houden

Stichting Levende Namen houdt zondag 27 oktober 2019 van 17:00 tot 20:00 uur de gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Nabestaanden kunnen dan door middel van diverse kunstvormen en rouwrituelen langs een door vele fakkels verlichte looproute over de begraafplaats hun overleden dierbaren herdenken en herinneren. Iedereen die een of meerdere dierbaren heeft verloren wordt die middag/avond de gelegenheid geboden de namen van hun geliefde overledene(n) levend te houden met respect voor ieders achtergrond en overtuiging.
Vaste onderdelen van de wandeling zijn diverse koren, de gedichtenlaan, het planten van bolletjes, namen schrijven in het warme zand, speciale aandacht voor de kindgraven en de oorlogsgraven met de scouts. Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar verschillende nieuwe kunstvormen en rituelen. Er zal ruimte zijn voor ontmoeting, maar ook voor verstilling.
U bent van harte welkom deze speciale en indrukwekkende bijeenkomst mee te maken.

About the Author

Comments are closed.