Zevende Gedachtenis-rondgang van zondag 29 okt 2017

De eerste gedachtenis-bijeenkomst op een zondag was ingetogen, bijzonder en druk-bezocht! 

Tasjes met uw symbolisch licht (KijkG Fotografeert, Lochem)

 

Hart-Labyrint van Jan Opdam

Alweer voor de zevende keer organiseerde stichting Levende Namen de jaarlijkse gedachtenis-bijeenkomst. Nu voor het eerst op een zondag vanaf 17.00 tot circa 20.30 uur. En het bleek een goede keuze te zijn geweest: we telden meer dan 550 bezoekers, waarbij opviel dat er veel meer kinderen bij waren dan de vorige jaren.

Live beeld hart-labyrint van Jan Opdam

Vorig jaar was het op de dinsdag zomertijd en toen we begonnen ook nog licht. We kregen terugkoppeling van bezoekers dat zij dit toch wel mooi vonden. Eveneens kregen we terugkoppeling dat een door-de-weekse dinsdag niet altijd goed uitkwam i.v.m. werk, kinderen, avondeten en drukte in de vroege avond. Daarom hadden we besloten dit jaar de gedachtenis-bijeenkomst op de laatste zondag van oktober te houden. Met achteraf, …..héél positieve ervaringen van vele bezoekers. Om 16.45 uur stonden de eerste bezoekers zelfs al voor de gesloten poort.

De opening voor de circa veertig deelnemende vrijwilligers had dit jaar een bijzonder karakter. Margreet Jansen van Het Woordenpalet schreef op verzoek van de Kunstgroep een prachtig gedicht speciaal voor alle 60 vrijwilligers van onze stichting (zie tekst gedicht ‘Het Legioen’ op de pagina ‘Gedichten‘).

Voorlezen van het gedicht door

Margreet Jansen voor de vrijwilligers

Dit jaar hadden we vijf nieuwe kunstvormen en de route begon net als vorig jaar vanuit de ingang richting de drie grote hangende kaarsen eerst rechts naar de ‘Kindergraven’. Na de rotonde en langs het – vaak emotionele – ‘Zand schrijven’, en dit jaar wel het Katholieke gedeelte meenemend waar ‘Tussen-licht-en-donker’ zich afspeelde. Vervolgens parallel aan de Gageldijk naar het grote open veld weer terug langs de Oorlogsgraven naar de uitgang aan de Zutphenseweg. Een looproute van circa 1.200 meter.

Uw route om te bezinnen en te her-inneren

 

Tekst Kindergraven (Yvette Huitema)

 

Belletjes en Sterretjes bij de Kindergraven

 

Nabij het uitdelen van de ‘lichtbollen’ en de drie kaarsen van Pieter van de Pol zongen de volgende koren: het Taizekoor, veertig leden van het Lochems Mannenkoor, het Koor Eigenwijs en ons Levende Namenkoor. Prachtige stemmige gezangen tussen vele fakkels en het licht van de drie grote hangende kaarsen bij de rotonde.

Nieuwe kunstvormen van de kunstenaar Pieter van de Pol waren:

(1) ‘Tussen licht-en-donker’ met danseressen van het theater Telder i.s.m. Paula Walta (en zang van ons ‘Levende Namen-koor’):

Paula Walta is ’s middags op locatie aan het voorbereiden

en  (2) ‘Tussen hemel-en-aarde’:

Tussen-hemel-en-aarde (Pieter van de Pol)

Twee mystieke kunstvormen waarbij bezoekers stil konden staan, luisteren, kijken en voelen. Bij “Tussen-hemel-en-aarde’ dwarrelden troostende teksten omlaag die hoog in de boom door een typist werden getypt. Teksten die verdriet konden verzachten en/of her-inneringen aan dierbaren ophaalden.

Troostbriefjes (Pieter van de Pol)

Parallel aan de Gageldijk schonk de Soepbrigade van het Stadhuus (Sara Udcoff) in het schuurtje een bakje troostsoep: ‘verwarmend’ en ‘troostend’ bij stemmige live gitaarmuziek. Een rustpuntje. Hierna kon men de route vervolgen langs het mooie en en altijd bijzondere ‘Gedichtenlaantje’. Onder witte paraplu’s, droegen afwisselend 2-3 vrijwilligers weer passende gedichten voor, voor wie echt wilde luisteren.

Gedichtenlaantje bij avond

 

Plek bij dag waar ’s avonds de Namen werden Gezongen

Langs ‘Bolletjes planten’ kwamen bezoekers bij  ‘Namen zingen’ door Wendy Addink en Josée van der Staak (www.joseevanderstaak.nl). Dit jaar na drie jaren weer op speciaal verzoek terug. Bezoekers mochten een naam van een overledene op een papiertje schrijven en deze naam werd gezongen door Wendy en Josée. Hierna mochten de bezoeker(s) het papiertje ritueel verbranden in een vuurschaal. Vaak emotioneel momenten.

 

Plek bij dag waar de Islamitische gemeenschap bezoekers ’s avonds uitleg gaven

De Islamitische Turkse en Marokkaanse gemeenschap waren, zoals elk jaar, vertegenwoordigd met uitleg over hun rouw- en herdenkingsrituelen. Een speciaal woord van dank aan hen: het blijft bijzonder dat zij deelnemen aan deze gedachtenis-bijeenkomst.

Islamitische gebruiken

Een andere nieuwe kunstvorm ‘het Hart-labyrint’ ontwikkeld door Selma Sevenhuijsen, en uitgevoerd door kunstenaar Jan Opdam, volgde daarna op het open veld:

Vind je-zelf in je hart

 

Tekst Hart-Labyrint (Jan Opdam)

Een ingetogen ritueel van rust, bezinning en ‘niet-verdwalen’ maar juist ‘vinden’.

Langs de Strooiveld voor de lichtbollen richting ‘Tussen hemel-en-aarde’ weer terug naar de uitgang waar scouts achter de 8 oorlogsgraven stonden. Bij prachtig verlichte zwart-wit foto’s van oorlogsslachtoffers, mochten de bezoekers hen herdenken.

 

Oorlogsslachtoffers (Albert Baarssen)

Bij de uitgang werd ook dit jaar door Monuta Kamperman weer koffie, thee of warme chocolademelk geschonken.

Meer dan 550 bezoekers mochten wij op deze mooie zondagavond begroeten en fijn dat vele bezoekers de ‘vrije gift’ niet vergeten zijn.

Onze dank daarvoor en natuurlijk ook aan alle circa 50 vrijwilligers die vooraf, op deze zondag zelf en de maandag erna zo actief zijn geweest. Zonder hen, de subsidiegevers ([Gemeente Lochem, het Lochem Steunfonds, ING (Help Nederland vooruit), en het Dr Vaillant Fonds] en onze financiële sponsoren (Monuta Kamperman en Thoma Verzekeringen) en alle bezoekers, is deze jaarlijkse bijeenkomst niet mogelijk! Er wordt nog een jaarboekje 2017 gemaakt, incl. een ANBI verantwoording.

Omvattend licht (KijkG Fotografeert, Lochem)

 

Fotoserie ’s middags en ’s avonds: Gea Laar, KijkG Fotografeert (©2017)

Ons nieuwe affiche werd ontworpen door Mo Middag, Grafisch Ontwerp (©2017)

Affiche 2017

Namens de vaste werkgroepleden van Kunst (Gerthe Lamers, Ivonne van Dis, Iris Knaap en Yvette Huitema), Route (Albert Baarssen, Hanneke Verhoog en Mart Schouten), Lichtplan (Sander van Voorst en Jan Kolkman), Vrijwilligers (Cisca Pijpers en Janny Ponten), Materialen (Gerrit en Catry Rossel) en PR (Gerthe Lamers, Ida Jansen en Pieter Heinstra), en het Bestuur (Ida Jansen, Johan Grijzen en Pieter Heinstra): “DANK”

Artikel vooraf in de Berkelbode door Leo Polhuys