Rob Adolfsen, nieuwe voorzitter

Na ruim 4,5 jaar het voorzitterschap met groot enthousiasme en op inspirerende wijze te hebben uitgeoefend heeft Pieter Heinstra op eigen verzoek per 1 januari 2019 zich terug getrokken als voorzitter van Levende Namen. Wij zijn Pieter voor zijn jarenlange inzet voor onze stichting bijzonder erkentelijk en dankbaar. Per dezelfde datum heeft de heer Rob Adolfsen de functie van voorzitter van onze stichting aanvaard. In een artikel van Arjen Dieperink in de Berkelbode van 27 februari 2019 geven Pieter en Rob op hun eigen wijze weer waarom zij Levende Namen een mooie traditie vinden.

About the Author

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *