Rob Adolfsen, nieuwe voorzitter

Na ruim 4,5 jaar het voorzitterschap met groot enthousiasme en op inspirerende wijze te hebben uitgeoefend heeft Pieter Heinstra op eigen verzoek per 1 januari 2019 zich terug getrokken als voorzitter van Levende Namen. Wij zijn Pieter voor zijn